Pe invit enn dimounn pou Memoryal dan Slovénie

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Mars 2018

Bann Model Konversasion

Bann Konversasion ki baze lor kanpagn linvitasion Memoryal ek sa bann kestion-la: Kifer Zezi inn mor? Gras-a laranson, ki nou gagne?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Ninport Kisannla ki Anvi Vinn Gran Parmi Zot, Bizin Vinn Zot Serviter”

Eski nou konsantre nou bann zefor lor bann kitsoz dan nou ladorasion ki kapav atir latansion lor nou ek fer nou gagn laglwar? Souvan enn dimounn ki ena limilite fer bann travay ki zis Zeova trouve.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Obeir De Pli Gran Komannman

Ki Zezi inn dir de pli gran komannman ki ena dan Labib? Kouma nou kapav montre ki nou obeir sa bann komannman-la?

NOU LAVI KRETIEN

Kouma Nou Kapav Kiltiv Lamour pou Bondie ek pou Nou Prosin?

Nou bizin kontan Bondie ek nou prosin. Premie kitsoz ki nou bizin fer pou kiltiv sa lamour-la, se lir Labib toulezour.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Res Aktif lor Plan Spiritiel Pandan Bann Dernie Zour

Azordi laplipar dimounn les zot bann lokipasion lavi toulezour anpes zot fer bann kitsoz pou Bondie. Kouma bann kretien ki aktif lor plan spiritiel, zot diferan?

NOU LAVI KRETIEN

La fin de ce système de choses est proche

Kouma seki Zezi inn dir montre ki nou pe viv bien pre ar la fin? Koz lor sa kestion-la dan video La fin de ce système de choses est proche.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Kontign Veye”

Dan lexanp dis vierz, ki lemarye, bann vierz ki saz, ek bann vierz ki bet reprezante? Ek ki sinifikasion sa lexanp-la pou ou?

NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister​—Aprann Nou Bann Etidian pou Prepar Zot

Depi koumansman mem, nou bizin ed nou bann etidian pou gagn bann bon labitid pou prepar zot letid Labib. Kouma nou kapav fer sa?