Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Nou Lavi Kretien ek Nou Minister–Kaye Renion  |  Mars 2017

 NOU LAVI KRETIEN

Kouma pou Servi Brosir Ekout Bondie

Kouma pou Servi Brosir Ekout Bondie

Dan brosir Ekout Bondie, ena bann zimaz ki’nn fer pou ansegn bann verite debaz ki ena dan Labib. Sa brosir-la inn fer sirtou pou bann dimounn ki gagn difikilte pou lir. Sak leson lor de paz, ek lor sa bann paz-la ena bann zimaz ki’nn bien prepare. Avek sak zimaz ena bann fles ki diriz konversasion-la lor prosin zimaz.

Dan brosir Ekout Bondie ek Viv pou Touletan ena mem zimaz ki dan brosir Ekout Bondie, me li ena pli boukou fraz. Bann etidian ki konn lir enn tigit kapav servi sa brosir-la. Souvan, bann proklamater prefer servi sa brosir-la kan zot pe fer letid, mem si dimounn-la pe servi brosir Ekout Bondie. Sertin paz ena enn lankadre ki donn lezot ransegnman lor ki zot kapav koze, me tou depann lor kapasite etidian-la.

To kapav ofer toule-de brosir ninport kan, mem si nou pa pe ofer sa bann brosir-la sa mwa-la. Kan to pe fer letid, servi bann zimaz pou explik seki ena dan Labib. Poz to etidian bann kestion pou ki li partisip dan konversasion-la ek pou fer sir ki li pe konpran. Lir ek explik bann verse Labib ki ena anba lor sak paz. Kan to fini sa brosir-la avek to etidian, to kapav kontign so letid dan liv Ki la Bible enseigné vrai-mem? ouswa Ki Labib Kapav Ansegn Nou? (pankor disponib an Kreol Morisien) pou ed li progrese ziska batem.