Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Kouma pou Servi Brosir Kisannla Pe Fer Volonte Jéhovah Zordi?

Kouma pou Servi Brosir Kisannla Pe Fer Volonte Jéhovah Zordi?

Brosir Kisannla Pe Fer Volonte Jéhovah Zordi? inn fer pou ki nou examinn sa avek nou bann etidian Labib avan ouswa apre letid. * Leson 1-4 ed zot pou konn nou antan ki enn pep, leson 5-14 ed zot pou konpran pli bien nou bann laktivite, ek leson 15-18 montre zot seki nou lorganizasion pe fer. Li pli bon ki examinn bann leson-la an-ord, a-mwin ki bizin examinn enn leson an partikilie par rapor ar enn sitiasion. Lor sak paz ena enn leson ek an zeneral sa pran zis sink ouswa dis minit pou examinn sak leson.

  • Atir latansion lor tit sak leson, ki dan form enn kestion

  • Lir leson-la ansam avek to etidian, enn sel kout ouswa paragraf par paragraf

  • Koz lor seki zot fek lir. Servi bann kestion ki ena anba lor sak paz ek bann zimaz. Lir ek koz lor bann verse ki’nn site kan sa apropriye. Montre ki bann soutit an karakter gra reponn kestion prinsipal sa leson-la

  • Si ena lankadre “Konn Plis,” lir li ansam avek to etidian ek ankouraz li pou swiv bann sigzesion ki’nn mansione

^ par. 3 Edision ki disponib lor Internet se version pli azour ki ena.