Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

LATOUR DEGARD

Kestion: Dapre ou, ki pli gran kado ki Bondie inn donn nou?

Verse: Zn 3:16

Piblikasion: Sa Latour Degard-la explike kifer Bondie ti avoy Zezi lor later pou mor pou nou ek kouma nou kapav montre nou rekonesans pou sa kado-la.

KI ETE RWAYOM BONDIE?

Kestion: [Montre dimounn-la premie paz.] Kouma ou pou reponn sa kestion-la? Eski Rwayom Bondie se enn kitsoz ki dan ou leker? enn kitsoz sinbolik? ouswa enn gouvernman dan lesiel?

Verse: Dn 2:44; Iz 9:6, not.

Piblikasion: Sa trak-la explike seki Rwayom Bondie kapav reprezante pou ou.

LINVITASION MEMORYAL

Piblikasion: Nou pe invit bann dimounn pou enn levennman bien inportan. [Donn dimounn-la enn linvitasion.] Le 11 Avril, plizir milyon dimounn dan lemond antie pou rasanble pou komemor lamor Zezi. Zot pou ekout enn diskour Biblik ki pou explike kouma nou kapav gagn bann benediksion gras-a so lamor. Lantre li gratis. Lor sa linvitasion-la, ou pou trouv ler ek ladres kot pou ena sa levennman-la dan nou landrwa. Nou ti pou kontan trouv ou.

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.