Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Eski To Trouv Bann Kalite Invizib Bondie?

Eski To Trouv Bann Kalite Invizib Bondie?

Kan to get enn fler bien kolore, enn lesiel ranpli ar zetwal, ouswa enn kaskad kot delo pe bien tonbe, eski to pans sa Kikenn ki’nn kree sa bann kitsoz-la? Kreasion ki ena otour nou montre dan enn fason bien kler bann kalite invizib Zeova. (Rom 1:20) Kan nou pran letan pou reflesi lor seki nou trouve avek nou lizie, nou kapav trouv pwisans, lamour, sazes, lazistis Bondie, ek osi so zenerozite.​—Ps 104:24.

Ki sertin kitsoz dan kreasion Zeova to remarke sak zour? Mem si to viv dan enn lavil, to kapav trouv bann zwazo ouswa bann pie. Kan to obzerv bien seki Zeova inn kree, sa kapav ed twa diminie to bann traka, konsantre twa lor bann kitsoz ki pli inportan, ek ranforsi to lafwa dan kapasite ki Zeova ena pou pran twa swin pou leternite. (Mt 6:25-32) Si to ena bann zanfan, ed zot pou trouv bann kalite extraordiner Zeova. Plis nou apresie kreasion ki ena otour nou, plis nou pou vinn pros avek nou Kreater.​—Ps 8:3, 4.

GET VIDEO LES MERVEILLES DE LA CRÉATION RÉVÈLENT LA GLOIRE DE DIEU : LA LUMIÈRE ET LES COULEURS, EK APRE SA, REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kifer nou trouv bann kouler?

  • Kifer sertin kouler sanze dapre direksion ki nou pe get li?

  • Kifer nou trouv diferan kouler dan lesiel?

  • Dan to landrwa, ki bann kouler atiran to trouve dan kreasion Bondie?

  • Kifer nou bizin pran letan pou obzerv bien lanatir?

Ki lalimier ek bann kouler aprann nou lor bann kalite Zeova?