Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite Dan Nou Minister​—Aret Fer enn Letid ki Pa Pe Progrese

Amelior Nou Bann Kapasite Dan Nou Minister​—Aret Fer enn Letid ki Pa Pe Progrese

KIFER LI INPORTAN: Bann dimounn bizin met zot konfians dan nom Zeova pou zot kapav sove. (Rom 10:13, 14) Me selman, parmi bann dimounn ki aksepte enn letid Labib, pa zot tou ki anvi aplik bann prinsip Zeova. Kouma nou kapav servi bien nou letan dan nou minister? Se kan nou ed bann ki vremem anvi fer bann sanzman pou fer plezir Zeova. Si enn letid pa fer bann progre ki bizin apre enn bon bout letan, nou pou konsantre nou bann zefor lor bann dimounn ki Zeova pe diriz ver so lorganizasion. (Zn 6:44) Biensir, si dan lavenir sa dimounn-la montre ki li “ena enn bon kondision leker pou gagn lavi eternel,” nou pou kontan pou rekoumans so letid.​—Zis 13:48NW.

KOUMA TO KAPAV FER SA:

  • Felisit to letid parski li anvi gagn enn konesans exakt.​—1Tim 2:4

  • Rapel li linportans pou aplik seki li’nn aprann.​—Lk 6:46-49

  • Avek bonte, koz lor lexanp ki Zezi ti done lor planter, ek demann li pou reflesi ki kitsoz pe anpes li aplik seki li pe aprann.​—Mt 13:18-23

  • Avek takt, explik li kifer to pe aret fer so letid

  • Fer li kone ki detanzantan to pou pas get li pou ankouraz li ek ki dan lavenir li pou kapav rekoumans etidie si li fer bann progre

GET VIDEO-LA, EK APRE SA, REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Dan sa konversasion-la, ki kitsoz montre ki letid-la pa pe progrese lor plan spiritiel?

  • Kouma proklamater-la ed so letid pou konpran ki li bizin fer bann sanzman?

  • Kouma proklamater-la fer li konpran ki dan lavenir li pou kapav rekoumans etidie?