Enn Frer pe admir kreasion Zeova dan la Suisse.

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Fevriye 2019

Bann Model Konversasion

Seri bann model konversasion lor si Labib ankor itil azordi.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kontign Form To Konsians

Nou konsians pou ed nou si nou form li dapre bann prinsip Labib.

NOU LAVI KRETIEN

Eski To Trouv Bann Kalite Invizib Bondie?

Kreasion otour nou fer nou trouv pwisans, lamour, sazes, lazistis, ek zenerozite Zeova.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Bondie Prouv So Prop Lamour Anver Nou”

Kouma nou kapav montre nou rekonesans pou laranson, kado ki Zeova inn donn nou?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Eski To “Pe Atann Avek Inpasians”?

Kouma to kapav montre ki to’nn pare pou zour kot Zeova pou ‘revel so bann garson’?

NOU LAVI KRETIEN

Avek Pasians ek Landirans, Kontign Atann

Kan nou fer fas ar ninport ki difikilte, ki pou ed nou pou kontign atann avek pasians?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Lexanp Pie Zoliv

Ki bann diferan parti dan pie zoliv sinbolik reprezante?

NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite Dan Nou Minister​—Aret Fer enn Letid ki Pa Pe Progrese

Ki nou pou fer si nou letid Labib pa pe fer bann progre ki bizin apre enn bon bout letan?