Skip to content

Skip to table of contents

 BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE | MATIE 12-13

Lexanp lor Dible ek Move Lerb

Lexanp lor Dible ek Move Lerb

Zezi ti servi lexanp lor dible ek move lerb. Kifer? Pou explike kan ek kouma li ti pou rasanble parmi limanite bann Kretien ki ena lesperans pou al viv dan lesiel (ki reprezante par dible). Ti koumans sem lagrin dible lan 33 Nou Lepok.

13:24

‘Enn misie ti sem bon lagrin dan so karo’

  • Semer: Zezi Kris

  • Sem bon lagrin: Bann disip Zezi gagn lespri sin

  • Karo: Lemond

13:25

“Pandan ki bann zom ti pe dormi, so lennmi ti vini ek ti sem move lerb”

  • Lennmi: Lediab

  • Bann zom ti pe dormi: Lamor bann zapot

13:30

“Les toulede pouse ansam ziska rekolt”

  • Dible: Bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel

  • Move lerb: Bann swadizan Kretien

“Dabor ramas move lerb . . . , apre sa, ramas dible”

  • Bann esklav/seki fer rekolt: Bann anz

  • Move lerb ki’nn ramase: Separ bann swadizan Kretien ar bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel

  • Ramas dan grenie: Rasanble bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, dan kongregasion ki’nn retabli

Kan lepok rekolt koumanse, ki kitsoz montre diferans ki ena ant bann vre Kretien ek bann swadizan Kretien?

Kouma personelman mo gagn bann bienfe ar lexplikasion sa lexanp-la?