Skip to content

Skip to table of contents

 BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE | MATIE 18-19

Fer Atansion, Pa Fer Ni Twa Ni Lezot Tonbe

Fer Atansion, Pa Fer Ni Twa Ni Lezot Tonbe

Zezi ti servi bann lexanp pou ansegn nou bann leson inportan pou ki nou pa tonbe ouswa fer lezot tonbe.

18:6, 7

  • Enn “obstak ki fer tonbe” se enn aksion ouswa enn sitiasion ki amenn enn dimounn pou pran enn sime ki pa bizin, pou tonbe lor plan moral, ouswa pou fer enn pese

  • Si enn dimounn fer kikenn tonbe, li ti pou pli bon pou li, si li ti tom dan lamer avek enn gro ros moulin atase otour so likou

Gro ros moulin

18:8, 9

  • Zezi ti konsey so bann disip pou tir ninport ki kitsoz, mem enn lame ouswa enn lizie, ki kapav fer zot tonbe

  • Li pou pli bon les sa kalite kitsoz ki nou kontan la tonbe ek rant dan Rwayom Bondie, ki gard li ek al fini dan Lazeenn, ki reprezant enn destriksion eternel

Ki kitsoz dan mo lavi kapav vinn enn obstak ki fer tonbe, ek kouma mo kapav anpes sa fer mwa ouswa lezot tonbe?