Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister​—Servi Bann Kestion dan enn Fason Efikas

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister​—Servi Bann Kestion dan enn Fason Efikas

KIFER LI INPORTAN: Si “bann panse enn dimounn zot parey kouma delo ki dan enn pwi profon,” alor bann kestion kouma enn seo ki nou servi pou tir zot. (Pr 20:5) Bann kestion ed nou pou fer bann dimounn ki pe ekout nou, partisipe. Kan nou servi bann kestion ki nou’nn bien swazir, repons ki nou pou gagne souvan donn nou bann ransegnman bien inportan. Zezi ti servi bann kestion dan enn fason efikas. Kouma nou kapav imit li?

KOUMA TO KAPAV FER SA:

  • Poz bann kestion ki ed twa kone ki dimounn-la panse. Zezi ti poz enn seri kestion pou kone ki so bann disip ti panse. (Mt 16:13-16; be-F 238 ¶3-5) Ki bann kestion to kapav poze pou kone seki dimounn-la panse?

  • Poz bann kestion ki pou amenn dimounn-la tir enn bon konklizion. Pou koriz fason panse Pier, Zezi ti poz bann kestion ek ti donn li diferan repons pou diriz Pier ver enn bon konklizion. (Mt 17:24-26) Ki bann kestion to kapav poze pou ed enn dimounn ariv enn bon konklizion?

  • Felisit dimounn-la. Apre ki enn skrib ti “reponn avek sazes,” Zezi ti felisit li. (Mk 12:34) Kouma to kapav felisit enn dimounn pou repons ki li done?

GET PREMIE PARTI VIDEO ACCOMPLISSONS LA MÊME ŒUVRE QUE JÉSUS : EN ENSEIGNANT, EK REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kifer sa lexanp-la se enn move fason ansegne, mem si bann linformasion-la zot exakt?

  • Kifer nou bizin fer plis ki zis explik bann ransegnman-la?

GET DEZIEM PARTI VIDEO, EK REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kouma frer-la inn servi bann kestion dan enn fason efikas?

  • Ki lezot kitsoz dan so fason ansegne nou kapav imite?

Ki lefe nou lansegnman ena lor lezot? (Lk 24:32)