Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

“Onor To Papa ek To Mama”

“Onor To Papa ek To Mama”

Kan Zezi ti lor later, li ti met laksan lor sa komannman-la: “Onor to papa ek to mama.” (Ex 20:12; Mt 15:4) Zezi ti kapav koz lor la parski li “ti kontign obeir” so bann paran kan li ti zenn. (Lk 2:51, not, NW.) Kan li ti enn adilt, li ti fer sir ki enn kikenn pou okip so mama apre so lamor.​—Zn 19:26, 27.

Azordi osi, bann zenn Kretien ki obeir zot bann paran ek koz ar zot avek respe, montre ki zot onor zot bann paran. Avredir, komannman pou onor nou bann paran pena enn dat expirasion. Mem kan nou bann paran vinn vie, nou bizin kontign onor zot kan nou tir profi ar sazes ki zot ena. (Pr 23:22) Nou onor zot osi kan nou okip nou bann paran ki aze lor plan afektif ek finansie kan bizin. (1Tim 5:8) Ki nou zenn ouswa nou pli aze, kan nou gard enn bon kominikasion avek nou bann paran, se enn bon fason pou onor zot.

GET VIDEO COMMENT COMMUNIQUER AVEC MES PARENTS ? EK APRE REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kifer kitfwa to trouv sa difisil pou koz ar to bann paran?

  • Kouma to kapav onor to bann paran kan to koz avek zot?

  • Kifer li vo lapenn ki to fer zefor pou koz avek to bann paran? (Pr 15:22)

    Koz avek to bann paran kapav ed twa pou reisi to lavi