Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Montre Lazwa dan Lesperans

Montre Lazwa dan Lesperans

Lesperans li kouma enn lank bato. (Eb 6:19) Li anpes nou fer nofraz lor plan spiritiel kan nou fer fas ar bann problem ki kouma bann tanpet. (1Ti 1:18, 19) Bann tanpet kapav reprezant bann desepsion personel, lapert bann kitsoz materyel, enn maladi kronik, lamor enn dimounn ki nou kontan, ouswa lezot difikilte ki met nou lintegrite an danze.

Lafwa ek lesperans permet nou trouv bien bann rekonpans ki Bondie inn promet nou dan lavenir. (2Ko 4:16-18; Eb 11:13, 26, 27) Alor, ki nou ena lesperans pou al dan lesiel ouswa pou res lor later, regilierman nou bizin nouri sa lesperans-la kan nou medit lor bann promes ki ena dan Parol Bondie. Lerla, kan bann leprev fatig nou, li pou pli fasil pou gard nou lazwa.1Pi 1:6, 7.

GET VIDEO « RÉJOUISSEZ-VOUS DANS L’ESPÉRANCE », APRE REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kifer Moiz enn bon lexanp pou imite?

  • Ki responsabilite enn sef fami ena?

  • Ki bann size ou kapav examine dan ou Ladorasion an Fami?

  • Kouma eski ou lesperans pou ed ou sirmont bann leprev avek konfians?

  • Ki ou pe atann konsernan lavenir?