Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Servi Bann Piblikasion Avek Disernman

Servi Bann Piblikasion Avek Disernman

Zezi finn dir: “Zot finn resevwar tou kado, donn tou kado.” (Mt 10:8) Nou swiv sa linstriksion bien kler la kan nou pa fixe enn pri lor Labib ouswa lor nou bann piblikasion. (2Ko 2:17) Me selman, dan sa bann piblikasion-la ena bann verite bien inportan ki sorti dan Parol Bondie. Sa demann boukou zefor ek finans pou inprim ek avoy sa bann piblikasion-la dan bann kongregasion dan lemond antie. Alor, nou bizin pran zis seki nou bizin.

Nou bizin servi nou disernman kan nou pe donn bann dimounn piblikasion, mem kan nou pe pres dan bann plas piblik. (Mt 7:6) Olie ki nou zis kit enn piblikasion avek bann pasan, nou bizin esey koz avek zot pou kone si zot interese ouswa non. Eski ou kapav reponn wi pou omwin enn bann kestion ki ena dan sa lankadre akote la? Si ou pa reisi kone si enn dimounn interese ouswa non, li pli bon ki ou donn li enn trak. Me, si li pe demann enn magazinn ouswa enn lot piblikasion, nou pou bien kontan pou donn li.Pr 3:27, 28.