Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

RÉVEILLEZ-VOUS !

Kestion: Bann rapor montre ki pli ale pli boukou zenn pe gagn depresion. Dapre ou, ki kapav fer pou ed bann zenn lit kont sa problem-la?

Piblikasion: Sa magazinn-la donn de-trwa konsey kouma bann zenn kapav lit kont depresion ek kouma zot paran kapav ed zot.

ANSEGN LAVERITE

Kestion: Ki kitsoz rann enn maryaz ere?

Verse: Ef 5:33

Verite: Enn maryaz pou ere kan li baze lor lamour ek respe.

CINQ QUESTIONS À SE POSER SUR L’ORIGINE DE LA VIE (lf-F)

Kestion: Dapre ou lor ki kitsoz nou bizin baz nou krwayans kan nou ena bann kestion inportan, kouma par exanp kouma lavi inn koumanse?

Verse: Eb 11:1NW

Piblikasion: Sa verse-la montre nou ki li bon nou baz nou bann krwayans lor bann “prev sir.” Sa brosir-la examinn sink kestion inportan konsernan lorizinn lavi ek bann prev ki nou kapav fer konfians.

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.