Enn zenn ser pe fer enn expoze dan so klas

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Fevriye 2017

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou magazinn Réveillez-vous ! ek pou ansegn laverite kouma ena enn maryaz ere. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kan Nou Obeir Zeova Nou Gagn Bann Benediksion

Avek boukou lamour, Zeova montre nou semin ki nou bizin marse pou ki Li beni nou.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kris Inn Soufer pou Nou

Par so lamor, Zezi inn reponn kestion ki Satan ti souleve konsernan fidelite bann serviter Bondie.

NOU LAVI KRETIEN

Ed To Bann Zanfan pou Devlop enn Lafwa Solid dan Nou Kreater

Ki to zanfan panse lor lorizinn lavi? Kouma eski to kapav ed zot pou krwar ki Zeova se nou Kreater?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Anons Lane kot Zeova Montre So Faver”

Eski lane kot Zeova montre so faver se enn lane literal? Kouma eski sa peryod letan-la ena enn lien avek travay predikasion konsernan Rwayom Bondie?

NOU LAVI KRETIEN

Servi Bann Piblikasion Avek Disernman

Sa demann boukou zefor ek finans pou inprim ek avoy nou bann piblikasion ki baze lor Labib dan lemond antie. Servi disernman kan to pe donn bann piblikasion bann dimounn.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Gras-a Nouvo Lesiel ek Nouvo Later Pou Ena enn Gran Lazwa

Bondie promet ki pou ena “enn nouvo lesiel ek enn nouvo later.” Ki sa reprezante pou nou azordi?

NOU LAVI KRETIEN

Montre Lazwa dan Lesperans

Lesperans li kouma enn lank bato. Kan nou medit lor bann promes ki trouv dan Parol Bondie, li pli fasil pou gard nou lazwa ek nou lintegrite dan bann leprev ki kouma bann tanpet.