Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Invit Tou Dimounn dan To Teritwar pou Memoryal!

Invit Tou Dimounn dan To Teritwar pou Memoryal!
MONTRE

Kanpagn pou linvitasion Memoryal pou koumanse le 27 Fevriye. Nou pou fer zefor pou invit maximum dimounn pou komemor lamor Kris ansam avek nou. Nou bizin obzerv bien pou gete si bann dimounn pe montre kit lintere, koumsa nou kapav revizit zot.

BANN LETAP KI TO KAPAV SWIV

FER TO PREZANTASION

“Nou kontan invit ou pou enn levennman bien inportan. Le 23 Mars, plizir milyon dimounn dan lemond antie pou rasanble pou komemor lamor Zezi Kris. Pou ena enn diskour Biblik ki pou explike kouma lamor Zezi kapav fer nou gagn bann benediksion. Lor sa linvitasion-la ou pou trouv ler ek ladres kot pou fer sa renion-la dan ou landrwa. Lantre gratis. Nou ti pou kontan trouv ou.”

Si dimounn-la montre lintere . . .

 • OFER LATOUR DEGARD

  Prepar terin pou fer enn vizit.

 • ZWE VIDEO MEMORYAL

  Prepar terin pou fer enn vizit.

Kan to vizit dimounn-la, to kapav . . .

 • MONTRE VIDEO KIFER LI BON ETIDIE LABIB?

  Apre, propoz enn piblikasion ki nou servi pou fer letid.

 • OFER LIV KI LA BIBLE ENSEIGNÉ VRAI-MEM?

  Servi paz 206-208 pou donn plis linformasion lor Memoryal. Apre, ofer liv-la.

 • OFER BROSIR EKOUT BONDIE

  Servi paz 18-19 pou koz lor sinifikasion lamor Zezi Kris. Apre, ofer brosir-la.