Bann ser pe prezant brosir Ekout Bondie dan l’Indonésie

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Fevriye 2016

Bann Model Prezantasion

Bann sigzesion pou prezant Réveillez-vous ! ek Ekout Bondie. Servi sa bann lexanp-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Neemia Ti Kontan Vre Ladorasion

Mazine ki kantite zefor li ti fer pou rekonstrir bann miray Zerizalem ek fer vre ladorasion progrese. (Neemia 1-4)

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Neemia Ti enn Sirveyan Extraordiner

Li ti ed bann Izraelit pou kontan vre ladorasion. Servi zimaz pou esey mazinn bann levennman ki ti ena dan Zerizalem pandan Tisri 455 Avan Nou Lepok. (Neemia 8:1-18)

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Bann Serviter Fidel Soutenir Bann Dispozision Teokratik

Dan lepok Neemia, pep Bondie ti soutenir vre ladorasion avek tou zot leker. (Neemia 9-11)

NOU LAVI KRETIEN

La meilleure vie qui soit

Ena boukou laport ki ouver pou bann zenn dan lorganizasion Zeova ki kapav fer zot gagn satisfaksion. Servi bann kestion pou examinn video-la.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Bann Leson Pratik dan Liv Neemia

Esey mazine seki Neemia ti fer pou defann vre ladorasion avek kouraz. (Neemia 12-13)

NOU LAVI KRETIEN

Invit Tou Dimounn dan To Teritwar pou Memoryal!

Model prezantasion pou linvitasion Memoryal 2016. Swiv bann letap pou revizit bann dimounn ki’nn montre lintere.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Ester Ti Riske So Lavi pou Pep Bondie

Esey mazinn kouraz ki li ti ena pou defann pep Zeova. (Ester 1-5)