Enn fami pe sante pandan zot ladorasion an fami dan l’Afrique du Sud

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Desam 2018

Bann Model Konversasion

Seri bann model konversasion lor kifer Bondie inn kree nou ek lor bann promes ki Bondie inn fer konsernan lavenir.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Enn Persekiter Kriel Vinn enn Temwin Zele

Si to pe etidie Labib me ki to pankor batize, eski to pou imit Sol kan to pa tarde pou aplik seki to pe aprann?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Barnabe ek Pol Fer Bann Disip dan Bann Landrwa ki Bien Lwin

Malgre enn gran lopozision, Barnabe ek Pol ti travay dir pou ed bann dimounn ki ena limilite pou vinn Kretien.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zot Tou Ti Tom Dakor lor enn Desizion ki Ti Baze lor Parol Bondie

Ki nou kapav aprann ar fason ki ti regle sa sitiasion-la?

NOU LAVI KRETIEN

Loue Zeova Avek Lazwa Gras-a Bann Sante

Kan nou sant bann kantik, ki bon lefe sa kapav ena lor nou?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Imit Lapot Pol kan Nou Prese ek Ansegne

Kouma nou kapav imit lexanp lapot Pol dan nou minister?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Vey Bien lor Zotmem ek lor Tou Troupo”

Bann ansien nouri, protez, ek pran swin troupo Bondie. Zot rapel ki’nn aste sak mouton avek disan Zezi Kris ki ena boukou valer.