Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Nouvote dan Renion Lasemenn

Nouvote dan Renion Lasemenn

Apartir Zanvie 2018, dan renion lasemenn pou fer referans ar bann not pou letid ek bann miltimedia ki baze lor New World Translation of the Holy Scriptures (nwtsty), version letid lor Internet, mem si sa version letid la pa disponib dan to lang. Pena dout ki sa bann ransegnman-la pou amelior preparasion to bann renion. Pli inportan ankor, nou espere ki sa pou fer twa vinn pli pros ar nou Papa ki kontan nou, Zeova!