Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister​—Zwenn Sak Dimounn dan Nou Teritwar

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister​—Zwenn Sak Dimounn dan Nou Teritwar

KIFER LI INPORTAN: Zekaria ti profetize ki bann dimounn dan tou lang bann nasion pou bien reazir ar bonn nouvel. (Zk 8:23) Me kisannla pou ansegn zot? (Rom 10:13-15, NW.) Nou ena privilez ek responsabilite pou partaz bonn nouvel ar sak dimounn dan nou teritwar.​—od-F 84 ¶10-11.

KOUMA TO KAPV FER SA:

  • Prepare. Eski to zwenn bann dimounn ki koz enn lot lang? To kapav servi aplikasion JW Language pou aprann enn prezantasion ki sinp. Ouswa servi to telefonn ouswa to tablet, pou montre dimounn-la kouma li kapav gagn plis ransegnman dan so lang lor jw.org

  • Obzerve. Si to pe prese lakaz-lakaz, pa rat bann lokazion pou rann temwaniaz ar bann pasan ouswa ar bann dimounn ki pe atann dan loto. Si to pe prese dan bann plas piblik, res konsantre lor to lobzektif pou rann temwaniaz

  • Fer boukou zefor. Kontign esey zwenn bann dimounn ki pa kot zot. Fer enn zefor pou zwenn enn dimounn dan sak lakaz, swa dan enn lot ler swa dan enn lot zour. Kitfwa pou bizin kontakte sertin dimounn par let, telefonn, ouswa temwaniaz lor sime

  • Swiv bien lintere. Retourn vit pou swiv ninport ki lintere ki enn dimounn montre. Si enn dimounn koz enn lot lang, esey trouv enn kikenn ki kalifie pou ed dimounn-la dan so lang mem. To bizin kontign vizit dimounn-la ziska ki enn lot proklamater ki koz so lang kontakte li.​—od-F 94 ¶39-40

GET VIDEO ILS PRÊCHENT DANS « LA RÉGION LA PLUS LOINTAINE DE LA TERRE », APRE REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kouma bann frer ek ser inn prepar zot pou kontakte bann dimounn dan bann teritwar izole? (1Ko 9:22, 23, NW.)

  • Ar ki obstak zot inn bizin fer fas?

  • Ki bann benediksion zot finn gagne?

  • Ki bann zefor to kapav fer pou kontakte plis dimounn dan to teritwar?