Pe prese dan enn bazar dan Sierra Leone

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Desam 2017

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou Réveillez-vous ! ek pou ansegn laverite lor lamor. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Rod Zeova Avan So Zour Lakoler

Pou ki Zeova kapav protez nou zour so lakoler, nou bizin obeir bann direksion ki Sefania ti done.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Trap Linz enn Zwif Bien For”

Bann dimounn dan tou nasion pe rasanble zot pou loue Zeova ansam avek bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. Kouma nou kapav soutenir bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel?

NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister​—Zwenn Sak Dimounn dan Nou Teritwar

Nou rod bann lokasion pou partaz bonn nouvel ar sak dimounn dan nou teritwar. Kouma nou kapav fer sa?

BANN TREZOR DAN PAROL BONIDE

Res dan “Vale Ant Bann Montagn”

Ki “vale ant bann montagn” reprezante? Kouma bann dimounn sove pou al dan sa vale-la ek res laba?

NOU LAVI KRETIEN

Nouvote dan Renion Lasemenn

Servi bann not pou letid ek bann miltimedia ki ena dan New World Translation version letid lor Internet pou amelior preparasion to bann renion ek fer twa vinn pli pros ar Zeova.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Eski To Maryaz Pe Fer Zeova Plezir?

Dan lepok Malaki, Zeova pa ti aksepte ladorasion bann dimounn ki ti trayir zot konzwin. Azordi, kouma bann konzwin kapav res fidel?

NOU LAVI KRETIEN

Ki Ete Vre Lamour?

Zeova anvi ki maryaz li enn lien ki dire pou touletan. Li donn bann prinsip pou ed bann Kretien pou swazir enn konzwin avek sazes ek pou ki zot kapav kontign fer zefor pou ki zot maryaz mars bien.