Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Lansegnman Zeova Gagn Viktwar lor Parsialite

Lansegnman Zeova Gagn Viktwar lor Parsialite

Zeova pa fer preferans. (Zis 10:34, 35) Li aksepte bann dimounn ki ‘sorti dan tou bann nasion, tou bann tribi, bann pep ek langaz.’ (Rev 7:9) Alor, fode pa ki dan kongregasion ena parsialite ouswa favoritism. (Zak 2:1-4) Gras-a lansegnman Zeova, nou pe viv dan enn paradi spiritiel kot nou’nn trouve kouma bann dimounn finn transform zot personalite. (Iz 11:6-9) Kan nou fer bann gran zefor pou tir tou ti tras parsialite dan nou leker, nou montre ki nou pe imit Bondie.Ef 5:1, 2.

GET VIDEO JOHNY ET GIDEON : AVANT ENNEMIS, AUJOURD’HUI FRÈRES. APRE REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kifer eski lansegnman Zeova pli siperyer ki zefor ki bann dimounn pe fer pou eliminn diskriminasion ek parsialite?

  • Ki kitsoz inpresionn twa konsernan fami internasional nou bann frer?

  • Kan nou gard nou linite Kretien, kouma eski sa donn Zeova laglwar?