Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Nou Lavi Kretien ek Nou Minister–Kaye Renion  |  Desam 2016

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

RÉVEILLEZ-VOUS !

Kestion: Laplipar dimounn anvi ena enn bon lasante. Ki ou panse nou kapav fer pou protez nou ek anpes nou tom malad?

Verse: Pr 22:3

Piblikasion: Sa seri lartik-la montre nou ki bann prekosion nou kapav pran pou diminie risk pou tom malad.

ANSEGN LAVERITE

Kestion: Eski se Bondie ki fer nou soufer ouswa nou soufer akoz lezot kitsoz?

Verse: Zob 34:10

Verite: Bondie zame pa fer nou soufer. Okontrer, nou soufer akoz Satan Lediab, akoz bann dimounn ki pran bann move desizion, ek parfwa parski nou dan enn move plas dan enn move moman. Kan nou soufer, Bondie la pou soutenir nou. Li vremem gagn nou traka.

KIFER LI BON ETIDIE LABIB? (Video)

Kestion: Dapre ou, eski se Bondie ki pe kontrol lemond? [Les dimounn-la reponn.] Seki Labib dir kapav etonn ou. Get seki sa video-la montre nou. [Zwe video-la.]

Piblikasion: Sapit 11 dan sa liv-la explike kifer Bondie pe les dimounn soufer ek seki Li pou fer dan lavenir. [Ofer liv Ki la Bible enseigné?]

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.