Pe fer enn letid Labib dan République Tchèque

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Avril 2018

Bann Model Konversasion

Bann konversasion lor Labib ek enn lavi ere.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Pak ek Memoryal: Bann Resanblans ek Bann Diferans

Mem si Pak pa ti reprezant Memoryal lamor Zezi Kris, nou kapav aprann boukou ar selebrasion Pak.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Al Fer Bann Disip: Kifer, Kotsa, ek Kouma?

Fer bann disip vedir ansegn lezot pou swiv tou bann komannman ki Zezi inn done. Nou mision pou fer bann disip inplik ed nou bann etidian aplik bann lansegnman Zezi ek swiv so lexanp.

NOU LAVI KRETIEN

Prese ek Ansegne: Inportan pou Fer Bann Disip

Zezi ti donn so bann disip lord pou al fer bann disip. Ki sa inplike? Kouma nou kapav ed bann dimounn progrese lor plan spiritiel?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“To Bann Pese Finn Pardone”

Ki nou aprann ar mirak ki ena dan Mark 2:5-12? Kouma sa zistwar-la kapav ed nou pou andire kan nou malad?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Geri Zour Saba

Kifer Zezi ti bien sagrin ar latitid ki bann sef relizie Zwif ti ena? Ki bann kestion ki kapav ed nou kone si nou pe imit konpasion Zezi?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zezi Ena Pouvwar pou Resisit Bann ki Nou Kontan Me Ki’nn Mor

Kan nou medit lor bann rezireksion ki ena dan Labib, sa pou fortifie nou lafwa dan rezireksion bann dimounn ki nou kontan me ki’nn mor, ki pou ena dan lavenir.

NOU LAVI KRETIEN

Servi Bien Bann Zouti ki dan Nou Kes Zouti pou Ansegne

Pou ansegn dan enn fason efikas, nou bizin aprann servi nou bann zouti bien. Ki nou zouti prinsipal? Kouma nou kapav amelior fason ki nou servi bann zouti ki trouv dan nou Kes Zouti pou Ansegne?