Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

RÉVEILLEZ-VOUS !

Kestion: Azordi, souvan bann fim ek bann program televizion koz lor bann personaz sirnatirel, kouma bann zom ki ena pouvwar mazik, sorsier, ek vanpir. Dapre ou, eski se zis bann divertisman ki pa fer ditor, ouswa ena bann danze deryer sa?

Piblikasion: Sa Réveillez-vous !-la montre kifer bann dimounn bien atire ar bann kitsoz sirnatirel, ek osi ki vremem ena deryer sa bann kitsoz-la.

ANSEGN LAVERITE

Kestion: Kouma Rwayom Bondie pou regle tou bann problem ki ena dan sa lemond-la?

Verse: Mt 6:10

Verite: Rwayom Bondie pou amenn lape, linite, ek sekirite lor later, parey kouma li’nn fini fer dan lesiel.

KI ETE RWAYOM BONDIE? (Vizit)

Kestion: [Atir latansion lor kestion ki ena lor dernie paz trak-la.] Kouma lavi pou ete kan Rwayom Bondie pou dirize?

Verse: Ps 37:29; Iz 65:21-23

Piblikasion: [Montre brosir Bon Nouvel.] Leson 7 dan sa brosir-la montre kouma sa bann promes-la konsern ou ek mwa. [Servi sa brosir-la pou koumans enn letid Labib.]

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.