Pe akeyir enn ser ki’nn retourn dan kongregasion

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Avril 2017

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou Réveillez-vous ! ek pou ansegn laverite lor Rwayom Bondie. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Les Zeova Form To Panse ek To Bann Aksion

Gran Potie form nou pou ki nou travay nou bann kalite spiritiel, me nou bizin fer nou par.

NOU LAVI KRETIEN

Akeyir Zot Bien

Ninport kisannla ki asiste nou bann renion bizin resanti ek trouv nou lamour Kretien. Kouma to kapav fer to par pou ki ena enn bon lanbians ek pou montre to lamour pou lezot dan Lasal?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Eski To Ena “enn Leker pou Konn” Zeova?

Dan Zeremi sapit 24, Zeova ti konpar bann dimounn ar bann fig. Kisannla ti bann bon fig, ek zordi, kouma nou kapav imit zot?

NOU LAVI KRETIEN

To Kapav Ankouraz enn Kretien Inaktif

Bann inaktif ankor ena enn gran valer pou Zeova. Kouma nou kapav ed zot pou retourn dan kongregasion?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Ena Kouraz Kouma Zeremi

Zeremi ti profetize ki Zerizalem ti pou detrir. Kouma li’nn kapav gard so kouraz?

NOU LAVI KRETIEN

Bann Kantik Donn Nou Kouraz

Kan bann Kretien dan kan konsantrasion Sachsenhausen ti sant bann kantik, sa ti donn zot kouraz. Sa bann kantik-la kapav donn nou kouraz kan nou fer fas ar bann leprev.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zeova Ti Anonse ki Pou Ena enn Nouvo Lalians

Kouma eski nouvo lalians li diferan ar lalians Lalwa, ek kouma eski li pou amenn bann benediksion pou touletan?