Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Enn Nouvo Lartik pou Koumans Bann Konversasion

Enn Nouvo Lartik pou Koumans Bann Konversasion

Depi Zanvie 2016, lor dernie paz Latour Degard piblik ena lartik “Ki Labib Dir?” Lobzektif sa nouvo lartik-la se pou ed nou koumans bann konversasion ki baze lor Labib. Sa lartik-la li dan mem stil ki nou bann trak. Ena enn kestion pou konn lopinion dimounn-la, enn repons baze lor Labib, ek lezot pwin pou examine.

Bann bon konversasion lor Labib kapav ed nou koumans bann letid Labib. Anou servi sa nouvo lartik-la pou ed plis dimounn vinn pros ar Zeova.Mt 5:6.

KOUMA POU SERVI SA LARTIK-LA:

  1. Demann dimounn-la so lopinion lor enn bann kestion

  2. Ekout li ek remersi li pou so repons

  3. Lir verse ki trouv apre tit “Seki Labib Dir” ek demann li seki li panse lor sa verse-la. Si li ena letan, servi enn pwin ki ena anba tit “Ki Nou Kapav Aprann Ankor dan Labib?” pou kontign konversasion-la

  4. Ofer magazinn-la

  5. Fer laranzman pou retourne ek pou examinn deziem kestion