Skip to content

Skip to table of contents

 AMELIOR TO MINISTER

Kanpagn Linvitasion pou Lasanble

Kanpagn Linvitasion pou Lasanble

Toule lane nou atann avek inpasians festin spiritiel ki nou pou profite pandan lasanble rezional. Pou ki lezot osi kapav goute ki Zeova Li bon, nou pou invit pli boukou dimounn ki nou kapav pou asiste sa levennman-la. (Ps 34:8) Sak komite bann ansien pou gete ki pli bon fason pou distribie bann linvitasion.

BANN RAPEL

  • Ki dat mo lasanble?

  • Kan mo kongregasion pou koumans kanpagn?

  • Kan pou ena bann renion predikasion?

  • Ki mo bann lobzektif pou sa kanpagn-la?

  • Kisannla mo pans pou invite?

KI TO POU DIR?

Apre ki to’nn dir bonzour, kitfwa to kapav dir:

“Nou pe partisip dan enn kanpagn mondial pou invit bann dimounn pou enn levennman bien inportan. Lor sa linvitasion-la ou pou trouv dat, ler, ek landrwa kan pou ena sa levennman-la. Nou pou kontan trouv ou.”

KOUMA TO KAPAV SWIV LINTERE?

Mem si nou anvi invit enn maximum dimounn pou lasanble, nou bizin veye ki nou swiv lintere ki enn dimounn montre.

Pandan wikenn, ansam avek linvitasion to kapav ofer magazinn.