Skip to content

Skip to table of contents

 BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE | ZOB 21-27

Zob Ti Rezet Bann Fason Panse Negatif

Zob Ti Rezet Bann Fason Panse Negatif

Satan servi bann foste pou dekouraz bann serviter Zeova zordi. Gete kouma liv Zob montre diferans ant bann foste ki Satan dir ek seki Zeova vremem panse. To kapav azout lezot verse ki konvink twa ki Zeova interese ar twa.

BANN FOSTE KI SATAN DIR

SEKI ZEOVA VREMEM PANSE

Bondie telman exizan ki zame Li satisfe ar tou seki so bann serviter fer. Mem so kreasion pa kapav fer Li plezir. (Zob 4:18; 25:5)

Zeova apresie tou ti zefor ki nou fer (Zob 36:5)

Bann dimounn pena linportans pou Bondie (Zob 22:2)

Zeova apresie ek beni nou kan nou servi Li avek fidelite (Zob 33:26; 36:11)

Bondie pa kas latet si to fer seki drwat ouswa non (Zob 22:3)

Lizie Zeova lor bann dimounn ki drwat (Zob 36:7)