Bann frer ek ser dan lasanble internasional 2014 dan New Jersey, l’États-Unis

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Avril 2016

Bann Model Prezantasion

Bann lide pou prezant Réveillez-vous ! ek liv Ki la Bible Enseigné? Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Ankouraz ek Fortifie Lezot Avek Bann Parol Zanti

Trwa kamarad Zob pa ti donn li okenn rekonfor me ti fer li plis lapenn kan zot ti dir li bann parol blesan ek ti met bann fos lakizasion lor li. (Zob 16-20)

NOU LAVI KRETIEN

Enn Nouvo Lartik pou Koumans Bann Konversasion

Koumans bann konversasion baze lor Labib avek nouvo lartik “Ki Labib Dir?”

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zob Ti Rezet Bann Fason Panse Negatif

Get diferans ant sertin foste ki Satan dir ek seki Zeova panse. (Zob 21-27)

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zob Ti enn Lexanp Lintegrite

Zob ti bien deside pou swiv bann prinsip Zeova ek imit so lazistis. (Zob 28-32)

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Enn Vre Kamarad Donn Bann Konsey ki Ankouraz Nou

Imit fason ki Eliou ti tret so kamarad Zob. (Zob 33-37)

AMELIOR TO MINISTER

Kanpagn Linvitasion pou Lasanble

Bann kitsoz ki bizin rapel kan nou distribie linvitasion pou lasanble. Pratik model prezantasion.

NOU LAVI KRETIEN

Bann Rapel pou Lasanble

Reflesi lor bann fason kouma to kapav montre lamour anver lezot pandan lasanble.