Skip to content

Skip to table of contents

 BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE | ZOB 6-10

Zob Exprim So Lapenn

Zob Exprim So Lapenn

Zob ti perdi tou so dibien, li ti an-dey ek li ti bien malad. Malgre sa, li’nn res fidel. Satan ti esey dekouraz li pou li nepli gard so lintegrite. So trwa “kamarad” ti vinn get li. Premierman, zot ti montre zot sinpati devan tou dimounn. Apre, pandan set zour, zot ti asiz avek Zob san dir nanye, pa mem enn mo pou ankouraz li. Apre, zot ti akiz Zob ek ti dir li bann parol bien dir.

Zob ti res fidel ar Zeova malgre bann gran leprev

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Parski Zob ti pe telman soufer sa ti fer li ena bann fos rezonnman. Li ti dan lerer kan li ti panse ki Bondie pa kas latet mem si li kontign res fidel

  • Akoz dekourazman, Zob pa finn panse ki kitfwa ena lezot rezon kifer li pe soufer

  • Mem si li ti akable ar sagrin, Zob ti kontign koz lor so lamour pou Zeova ar bann ki ti pe akiz li