Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Akeyir Nou Bann Invite

Akeyir Nou Bann Invite

Le 23 Mars, nou pe atann apepre 12 milyon invite ouswa plis pou vinn asiste Memoryal. Sa pou vremem enn gran temwaniaz kan zot pou tann lorater koz lor laranson, kado ki Zeova inn donn nou! Zot pou gagn lokazion tann osi sertin benediksion ki limanite pou gagne dan lavenir. (Iz 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Zn 3:16) Me pa zis lorater tousel ki pou donn enn temwaniaz pandan sa lokazion spesial la. Nou’si nou pou kapav fer sa kan nou bien akeyir bann invite. (Rom 15:7) Anou get de-trwa sigzesion.

  • Olie ki to al dan to plas ek atann ki program koumanse, to kapav akeyir bann invite ek bann inaktif avek enn gran sourir

  • Li vre ki to pou donn enn latansion partikilie bann dimounn ki to’nn invite, me li bon osi to akeyir lezot dimounn ki kitfwa inn gagn enn linvitasion pandan kanpagn. To kapav invit bann ki’nn vini pou premie fwa pou asiz kot twa, pou swiv dan to Labib ek dan to kantik

  • Apre diskour, si enn invite poz bann kestion, pran letan pou reponn li. Si pena ase letan parski enn lot kongregasion pou fer Memoryal zis apre, fer laranzman pou vizit li pli vit posib. Si to pena bann linformasion pou kontakte li, to kapav dir: “Mo ti pou kontan kone ki ou panse lor sa program-la. Eski ena enn mwayin mo kapav kontakte ou apre?”