Skip to content

Skip to table of contents

 BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE | ZOB 11-15

Zob Ti Sir ki Pou Ena Rezireksion

Zob Ti Sir ki Pou Ena Rezireksion

Zob ti ena konfians ki Bondie kapav resisit li

14:7-9, 13-15

  • Zob ti servi lexanp enn pie, kitfwa enn pie zoliv, pou montre so konfians dan kapasite ki Bondie ena pou resisit li

  • Rasinn enn pie zoliv kapav desann bien-bien fon dan later. Samem ki permet li repouse mem si finn koup so tron. Tanki bann rasinn res vivan, pie-la kapav rebourzone

  • Kan lapli koumans tonbe apre enn peryod lasesres, enn siko pie zoliv ki’nn sek kapav rebourzone. Bann ti brans kapav repouse depi so rasinn “parey kouma enn plant ki fek sorti dan later”