Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Gras-a Laranson Pou Ena Rezireksion

Gras-a Laranson Pou Ena Rezireksion

Memoryal donn nou enn bon lokazion pou reflesi lor bann benediksion ki nou pou gagne dan lavenir gras-a laranson. Rezireksion, li enn parmi sa bann benediksion-la. Zame Zeova ti anvi ki bann dimounn mor. Akoz samem, nou bien soufer kan enn fami ouswa enn kikenn ki pros mor. (1Ko 15:26) Sa ti fer Zezi lapenn kan li ti trouv so bann disip pe plore kan Lazar ti mor. (Zn 11:33-35) Zezi ena mem santiman ki so Papa. Alor nou kapav sir ki Zeova osi sagrin kan Li trouv nou pe plore akoz lamor nou fami ouswa enn pros. (Zn 14:7) Zeova pe atann avek inpasians moman kot Li pou relev so bann serviter. Nou’si nou bizin ena sa mem santiman-la.Zb 14:14, 15.

Zeova enn Bondie lord, alor li lozik pou panse ki rezireksion pou fer dan lord. (1Ko 14:33, 40) Olie bann lanterman, kitfwa pou ena bann seremoni kot nou pou akeyir bann resisite. Eski to medit lor rezireksion, sirtou kan to dan lapenn? (2Ko 4:17, 18) Eski to remersie Zeova ki Li’nn donn nou laranson ek ki Li’nn fer nou kone dan Labib ki enn zour bann mor pou reviv?Kol 3:15.

  • Ki kamarad ouswa fami to ti pou kontan retrouve enn zour?

  • Sit bann personaz Labib ki to ti pou kontan zwenn ek ar ki to ti pou kontan koze kan zot resisite?