Skip to content

Skip to table of contents

 BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE | ZOB 1-5

Zob Gard So Lintegrite Malgre Bann Leprev

Zob Gard So Lintegrite Malgre Bann Leprev

Zob ti res dan pei Ouz. Sa lepok-la bann Izraelit ti esklav dan Lezip. Mem si Zob pa ti enn Izraelit, li ti enn fidel adorater Zeova. Li ti ena enn gran fami, li ti ris ek li ti ena enn gran pozision dan lasosiete. Li ti enn konseye ek enn ziz inparsial ki bann dimounn ti bien respekte. Li ti bien zenere anver bann pov ek bann ki bizin led. Zob ti enn zom ki ena lintegrite.

Zob ti montre dan enn fason kler ki se Zeova ki pli inportan dan so lavi

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Satan ti remark lintegrite Zob. Li ti rekonet ki Zob ti obeir Bondie; alor, li ti akiz Zob ki li pe servi Bondie avek bann move mobil

  • Satan ti pretann ki Zob pe servi Bondie par lintere

  • Pou prouve ki lakizasion Satan fos, Zeova ti permet li fer sa zom fidel la pas par bann leprev. Satan ti fer Zob gagn bann maler dan tou domenn so lavi

  • Kan Zob ti gard so lintegrite, Satan ti akiz tou bann imin ki zot pe servi Bondie avek bann move mobil

  • Zob pa ti fer pese, li pa ti akiz Bondie pou bann maler ki li ti gagne