Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Nou Lavi Kretien ek Nou Minister–Kaye Renion  |  Mars 2016

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

LATOUR DEGARD

Kestion: Eski ou’nn deza tann sa bann parol seleb la?

Verse: Zn 3:16

Piblikasion: Sa Latour Degard-la explike kouma soufrans ki Zezi inn andire ek so lamor kapav fer ou gagn bann benediksion.

LATOUR DEGARD (dernie paz)

Kestion: Get sa kestion-la ek diferan repons ki bann dimounn done. [Lir premie kestion ek bann repons-la.] Ki ou ti pou reponn, ou?

Verse: Mt 4:1-4

Piblikasion: Si Lediab inn gagn enn konversasion avek Zezi ek inn tant li, li pa kapav zis reprezant lemal. Ki Labib dir ankor lor Lediab? Sa lartik-la donn plis detay.

LINVITASION MEMORYAL

Piblikasion: Nou pe invit bann dimounn pou enn levennman bien inportan. [Donn dimounn-la enn linvitasion.] Le 23 Mars, plizir milyon dimounn dan lemond antie pou rasanble pou komemor lamor Zezi Kris. Zot pou osi ekout enn diskour ki baze lor Labib ki pou explike kouma zot kapav gagn bann benediksion gras-a lamor Zezi. Lor sa linvitasion-la ou pou trouv ler ek ladres kot pou fer sa renion-la dan landrwa. Lantre gratis. Nou pou kontan trouv ou.

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.