Bann dimounn pe komemor lamor Zezi Kris dan l’Allemagne

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Mars 2016

Bann Model Prezantasion

Bann lide pou prezant Latour Degard ek linvitasion Memoryal 2016. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Ester Ti Dispoze pou Sakrifie Limem

Li ti ena kouraz ek li ti riske so lavi pou ed Mordekay etabli enn lalwa pou ki bann Zwif pa detrir. (Ester 6-10)

AMELIOR TO MINISTER

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister—Prepar To Prop Prezantasion Magazinn

Servi bann lide pou prepar to prop prezantasion magazinn Latour Degard ek Réveillez-vous !

NOU LAVI KRETIEN

Akeyir Nou Bann Invite

Kouma nou kapav ed bann invite ek bann inaktif pou santi zot alez pandan Memoryal?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zob Gard So Lintegrite Malgre Bann Leprev

Li ti montre ki se Zeova personaz pli inportan dan so lavi. (Zob 1-5)

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zob Exprim So Lapenn

Zob ti telman soufer ek dekouraze ki sa ti fer li ena bann fos rezonnman, me so lamour pou Zeova ti res parey. (Zob 6-10)

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zob Ti Sir ki Pou Ena Rezireksion

Li ti ena konfians ki Bondie kapav resisit li parey kouma bann brans kapav rekoumans sorti dan rasinn enn pie. (Zob 11-15)

NOU LAVI KRETIEN

Gras-a Laranson Pou Ena Rezireksion

Gras-a laranson, kado ki Zeova inn done, nou sir ki pou ena rezireksion. Olie ki nou pou plor bann ki’nn mor, nou pou akeyir bann ki pou resisite.