Skip to content

4 ZILIET 2016
KI ENA NOUVO

Inn Remet Azour Paz Video JW.ORG

Inn Remet Azour Paz Video JW.ORG

Inn remet azour par video lor jw.org, asterla ena sa bann kitsoz-la:

  • Tou bann video jw.org.

  • Enn sistem pou rod bann video.

  • Bann video organize an diferan kategori parey kouma lor aplikasion JW Library ek lor Vidéo à la demande lor JW Broadcasting.

Ou pou kapav trouv sa paz ki’nn remet azour la kan ou al dan seksion PIBLIKASION > VIDEO, lor lien Video ki ena lor paz Lakey, ek lor lien Video ki ena anba lor sak paz jw.org.

Al lor paz Video ki’nn remet azour.