Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 101: Bannla touye Jésus

Zistoire 101: Bannla touye Jésus

GUETTE sa mauvais kitsoz ki pé arrivé-la! Bann dimoune pé touye Jésus. Zot inn mette li lor enn poteau ek zot inn couloute so la main ek so lipié. Kifer enn kikenn pou rod faire sa ar Jésus?

Jésus pé mort

C’est parski certain ena la haine pou li. Eski to koné kisannla zot été? Enn parmi zot c’est sa mauvais ange Satan le Diable-la. C’est li-mem ki ti reussi faire Adam ek Ève desobeir Jéhovah. Ek c’est Satan-mem ki finn pousse bann l’ennemi Jésus pou commette sa mauvais crime-la.

Mem avant ki couloute Jésus lor sa poteau-la, so bann l’ennemi inn faire li beaucoup di-mal. Eski to rappel couma zot ti vinn arrete li dan jardin Gethsémané ek zot ti prend li zot ti allé? Kisannla sa bann l’ennemi-la? Pena doute ki c’est bann chef religieux. Anou guetté ki arrivé apré.

Kan bann chef religieux amenn Jésus, so bann zapotre sauvé allé. Zot quitte Jésus tousel avek so bann l’ennemi, parski zot gagne peur. Mais l’apotre Pierre ek Jean pa al trop loin. Zot suive bannla pou guetté ki arrive Jésus.

Bann pretre amenn Jésus kot enn vié missié ki appel Anne, ki ti grand pretre avant. La foule pa reste la beaucoup le temps. Apré, zot amenn Jésus kot Caïphe, ki grand pretre asterla. Ena beaucoup bann chef religieux ki’nn rassemblé dan so lakaz.

Ici dan lakaz Caïphe zot juge Jésus. Zot faire amenn bann dimoune pou koz menti lor Jésus. Apré sa, tou bann chef religieux dire: ‘Bizin touye Jésus.’ Lerla, zot crache dan so figure, ek zot batte li coup poing.

Pendant ki tousala pé arrivé, Pierre dehors dan la cour. Pé faire frais a-soir ek bann dimoune allume enn difé. Alors ki zot pé chauffe zot autour sa difé-la, enn servante guette Pierre ek dire: ‘Sa missié-la aussi ti avek Jésus.’

Pierre reponn: ‘Non, mo pa ti ar li moi!’

Trois fois bann dimoune dire Pierre ki li ti avek Jésus, mais chaque fois Pierre dire non. Troisieme fois ki Pierre dire sa, Jésus viré ek li guette Pierre. Pierre regretté beaucoup ki li’nn koz tou sa menti-la, ek li allé ek li ploré.

Couma soleil commence levé vendredi matin, bann pretre amenn Jésus kot zot habitué faire zot bann grand reunion, setadir dan la salle Sanhédrin. La, zot discuté ki zot pou faire ar li. Zot amenn li kot Ponce Pilate, ki gouverneur dan district Judée.

Bann pretre dire Pilate: ‘Li enn mauvais dimoune. Bizin touye li.’ Apré ki Pilate pose Jésus bann question, li dire: ‘Mo pa trouvé ki mauvais kitsoz li’nn faire.’ Lerla, Pilate envoye Jésus kot Hérode Antipas. Hérode li gouverneur Galilée, mais li reste dan Jérusalem. Hérode aussi pa trouvé ki Jésus inn faire enn mauvais kitsoz, alors, li retourne li kot Pilate.

Pilate envie largue Jésus. Mais bann l’ennemi Jésus envie ki largue enn lot prisonnier dan so place, enn voleur ki appel Barabbas. Asterla pré pou midi kan Pilate amenn Jésus en dehors. Li dire le peuple: ‘Guetté! Ala zot le roi!’ Mais bann chef parmi bann pretre criyé: ‘Prend li allé! Touye li! Touye li!’ Lerla, Pilate largue Barabbas, ek zot amenn Jésus pou touye li.

Boner vendredi tantot, zot couloute Jésus lor enn poteau. To pa trouve zot dan sa zimage-la, mais dan chaque coté Jésus ena enn criminel ki’nn coulouté lor enn poteau. Enn tipé avant ki Jésus mort, enn criminel dire li: ‘Pa blié moi kan to pou rente dan to royaume.’ Jésus reponn: ‘Mo promette toi ki to pou avek moi dan Paradis.’

Eski sa pa enn promesse extraordinaire? Eski to koné ki paradis Jésus pé kozé-la? Kot-sa Bondié ti faire paradis au commencement? Lor la terre bien sur. Kan Jésus pou dirigé couma le roi dan le ciel, li pou ressuscite sa missié-la ek li pou kapav vive dan nouveau Paradis ki pou ena lor la terre. Eski nou pa content kan nou tann sa?

Matthieu 26:57-75; 27:1-50; Luc 22:54-71; 23:1-49; Jean 18:12-40; 19:1-30.Question

 • Kisannla en premier responsable la mort Jésus?
 • Ki bann zapotre faire kan amenn Jésus devant bann chef religieux?
 • Ki arrivé dan lakaz Caïphe, grand pretre?
 • Kifer Pierre allé ek ploré?
 • Apré ki Jésus retourne kot Pilate, ki bann chef parmi bann pretre criyé?
 • Ki arrive Jésus dan commencement l’apré-midi vendredi, ek ki li promette sa bandit ki ti pendi a coté li-la?
 • Kot-sa sa Paradis ki Jésus ti pé kozé-la trouvé?

Bann question en plus

 • Lire Matthieu 26:57-75.

  Dan ki fason bann membre grand la cour juif ti montré ki zot leker mauvais? (Mat. 26:59, 67, 68)

 • Lire Matthieu 27:1-50.

  Kifer nou kapav dire ki bann remords ki Judas ti ena pa ti sincere? (Mat. 27:3, 4; Marc 3:29; 14:21; 2 Cor. 7:10, 11)

 • Lire Luc 22:54-71.

  Pierre ti renié Jésus sa soir kot ti livré li ek arrete li-la. Ki leson nou kapav aprann ar sa? (Luc 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Cor. 10:12)

 • Lire Luc 23:1-49.

  Couma Jésus ti reagir ar l’injustice ki bannla inn faire li, ek ki leson nou kapav aprann ar sa? (Luc 23:33, 34; Rom. 12:17-19; 1 Pierre 2:23)

 • Lire Jean 18:12-40.

  Pendant enn moment Pierre pa ti pé faire nanyin parski li ti ena la crainte pou bann zom, mais apré li ti reprend-li-mem ek ti vinn enn bon zapotre. Ki sa aprann nou? (Jean 18:25-27; 1 Cor. 4:2; 1 Pierre 3:14, 15; 5:8, 9)

 • Lire Jean 19:1-30.

  Couma Jésus ti ena enn fason pensée equilibré lor bann kitsoz materiel? (Jean 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20)

  Couma bann parole ki Jésus ti dire avant ki li mort montré ki li ti soutenir droit ki Jéhovah ena pou dirigé? (Jean 16:33; 19:30; 2 Pierre 3:14; 1 Jean 5:4)