Skip to content

Skip to table of contents

Zot Prizonie dan Babylone Ziska ki Re-Ranz Bann Miray Jérusalem

Zot Prizonie dan Babylone Ziska ki Re-Ranz Bann Miray Jérusalem

5em Parti

Zot Prizonie dan Babylone Ziska ki Re-Ranz Bann Miray Jérusalem

Pandan ki bann Izraelit ti prizonie dan Babylone, zot lafwa ti teste dan diferan fason. Ti zet Shadrak, Méshak ek Abed-Négo dan enn gran four dife, me Bondie fer zot sorti vivan. Plitar, apre ki bann Med ek bann Pers gagn laviktwar lor Babylone, ti zet Daniel dan enn lafos kot ti ena bann lion, me Bondie ti protez li osi kan li ti ferm lagel bann lion.

Alafin, lerwa Perse, Cyrus, liber bann Izraelit. Zot retourn dan zot pei zis pou zis 70 an apre ki ti amenn zot kouma prizonie dan Babylone. Premie kitsoz ki zot fer kan zot retourn Babylone, se konstrir tanp Jéhovah. Me selman bien vit zot bann lennmi fer zot aret travay. Alor, se apepre 22 an apre ki zot inn retourn Jérusalem ki finalman zot terminn tanp.

Apre, nou aprann ki Ezra retourn Jérusalem pou fer tanp vinn pli zoli. Sa arive apepre 47 an apre ki fini ranz tanp. Lerla, 13 an apre vwayaz Ezra, Nehémia donn enn koudme pou rekonstrir bann miray Jérusalem. SINKIEM Parti kouver 152 an listwar.