Skip to content

Skip to table of contents

Tou Seki Labib Anonse, Realize

Tou Seki Labib Anonse, Realize

8em Parti

Tou Seki Labib Anonse, Realize

Labib pa zis rakont bann vre zistwar ki’nn arive dan lepase me li dir osi ki bann kitsoz ki pou arive dan lavenir. Bann dimounn pa kapav dir ki pou arive dan lavenir. Se pou sa ki nou kone ki Labib sorti kot Bondie. Ki Labib dir konsernan lavenir?

Li koz lor gran lager Bondie. Dan sa lager-la, Bondie pou netway later, Li pou tir tou bann move kitsoz ek bann move dimounn, me Li pou protez bann ki servi Li. Lerwa ki Bondie inn swazir, Jésus Christ, pou fer sir ki bann serviter Bondie viv ere ek dan lape, ek ki zame zot retom malad ouswa zot mor.

Eski nou pa kontan ki Bondie pou fer enn nouvo paradi lor later? Me nou bizin fer kitsoz si nou anvi viv dan sa paradi-la. Dan dernie zistwar sa liv-la, nou pou aprann ki nou bizin fer pou konn sa bann kitsoz extraordiner ki Bondie inn garde pou bann ki servi Li. Alor, anou lir WITIEM Parti ek anou gete ki Labib anonse pou lavenir.