Skip to content

Skip to table of contents

Zot Pe Atann dan Jérusalem

Zot Pe Atann dan Jérusalem

 Zistwar 105

Zot Pe Atann dan Jérusalem

SA BANN dimounn ki to trouve la se bann disip Jésus. Zot inn obeir Jésus ek zot inn res dan Jérusalem. Ek pandan ki zot tou pe atann, enn gran tapaz ranpli lakaz net. Tapaz-la ti koumadir enn gran divan bien for. Ek lerla, dife dan form bann lalang aparet lor latet sak disip. Eski to kapav trouv dife lor sakenn so latet? Ki sa vedir?

Se enn mirak! Jésus inn retourn dan lesiel avek so Papa, ek li’nn avoy lespri sin Bondie lor so bann disip. Eski to kone ki sa lespri-la fer zot fer? Zot tou koumans koz dan diferan lang.

Boukou dimounn dan Jérusalem tann sa tapaz ki koumadir enn gran divan for la, ek zot vinn gete ki’nn arive. Sertin parmi zot ki sorti dan enn lot nasion ti vinn la pou fet Pentecôte. Sa bann viziter-la gagn sirpriz! Zot tann bann disip koz dan zot prop lang konsernan bann kitsoz extraordiner ki Bondie inn fer.

Bann viziter dir: ‘Sa bann dimounn-la sorti Galilée. Alor, kouma zot kapav koz bann lang ki nou, nou koze dan pei kot nou sorti?’

Pierre deboute ek explik zot avek enn lavwa bien for. Li dir bann dimounn kouma inn touy Jésus ek ki Jéhovah inn resisit li. Pierre dir: ‘Asterla Jésus dan lesiel dan kote drwat Bondie. Ek li’nn avoy lespri sin ki li ti promet. Se pou sa ki zot inn trouv ek tann sa bann mirak-la.’

Kan Pierre dir sa bann kitsoz-la, boukou dimounn gagn bien sagrin pou tou seki finn ariv Jésus. Zot demande: ‘Ki nou bizin fer?’ Pierre dir zot: ‘Zot bizin sanz zot lavi ek pran batem.’ Alor, sa zour-la mem apepre 3,000 dimounn pran batem ek vinn bann disip Jésus.

Actes 2:1-47.