Skip to content

Skip to table of contents

Rezireksion Jésus Ziska ki Paul Al dan Prizon

Rezireksion Jésus Ziska ki Paul Al dan Prizon

7em Parti

Rezireksion Jésus Ziska ki Paul Al dan Prizon

Trwaziem zour apre so lamor, Jésus resisite. Sa zour-la li aparet ar so bann disip dan sink diferan lokazion. Jésus kontign aparet ar zot pandan 40 zour. Lerla, pandan ki sertin disip pe gete, Jésus mont dan lesiel. Dis zour apre Bondie avoy lespri sin lor bann disip Jésus ki pe atann dan Jérusalem.

Plitar, bann lennmi Bondie zet bann zapot dan prizon, me enn anz liber zot. Bann lennmi avoy Étienne, enn disip, kout ros ziska ki li mor. Me nou aprann kouma Jésus swazir enn parmi so bann opozan pou vinn so serviter spesial, ek li vinn lapot Paul. Lerla, trwa-z-an edmi apre lamor Jésus, Bondie avoy lapot Pierre pou al pres avek Corneille ek so fami, ki pa ti Zwif.

Apepre 13 an apre, Paul koumans so premie vwayaz predikasion. Dan so deziem vwayaz Timothée al ansam avek li. Nou aprann kouma Paul ek bann dimounn ki vwayaz ansam avek li konn bann moman extraordiner dan zot servis pou Bondie. Alafin, bann opozan met Paul dan prizon dan Rome. De-z-an apre li libere, me bann lennmi remet li dan prizon ek touy li. Tou seki rakonte dan SETIEM Parti finn arive pandan enn peryod apepre 32 an.