Skip to content

Skip to table of contents

Bondie Promet ki Pou Ena Enn Paradi

Bondie Promet ki Pou Ena Enn Paradi

 Zistwar 71

Bondie Promet ki Pou Ena Enn Paradi

SA ZIMAZ-LA donn nou enn ti lide lor kouma paradi ki Bondie ti montre profet Isaïe ti kapav ete. Isaïe ti viv zis inpe letan apre Yona.

Paradi vedir “zardin” ouswa “park.” Eski sa rapel twa kitsoz ki nou finn deza trouve dan sa liv-la? Li bien resanble zoli zardin ki Jéhovah ti fer pou Adam ek Ève, pa vre? Me eski later antie pou vinn enn paradi?

Jéhovah ti fer profet Isaïe ekrir konsernan nouvo paradi ki ti pou vini pou pep Bondie. Li ti dir: ‘Bann loulou ek bann mouton pou viv ansam dan lape. Bann vo ek bann ti-lion pou manz ansam, ek enn ti zanfan pou pran zot swin. Mem enn tibaba pa pou gagn nanye si li zwe pre kot enn serpan ki ena pwazon.’

Boukou pou dir: ‘Zame sa pou arive. Touletan finn ena problem lor later, ek touletan pou ena problem.’ Me pans lor la enn ti kou: Ki kalite landrwa Bondie ti donn Adam ek Ève pou reste?

Bondie ti met Adam ek Ève dan enn paradi. Se zis parski zot ti dezobeir Bondie ki zot finn perdi sa zoli landrwa-la, zot finn koumans vinn vie ek zot finn mor. Bondie promet ki Li pou donn bann dimounn ki kontan Li, mem kitsoz ki Adam ek Ève inn perdi.

Dan nouvo paradi ki pou vini nanye pa pou fer ditor ouswa pou detrir. Pou ena enn lape parfe. Tou dimounn pou ena enn bon lasante ek pou ere. Li pou parey kouma seki Bondie ti anvi dan koumansman. Me plitar nou pou aprann kouma Bondie pou fer sa.

Isaïe 11:6-9; Révélation 21:3, 4.