Skip to content

Skip to table of contents

Lor Mont Des Oliviers

Lor Mont Des Oliviers

 Zistwar 98

Lor Mont Des Oliviers

SA MISIE ki lor Mont des Oliviers la se Jésus. Sa kat misie avek li la se so bann zapot. Ena André ek so frer Pierre, ek osi Jacques ek so frer Jean. Sa se tanp Bondie dan Jérusalem ki to kapav trouve par deryer.

De zour fini pase depi ki Jésus inn rant dan Jérusalem lor enn zenn bourik. Zordi se Mardi, pli boner dan lazourne Jésus ti dan tanp. Laba bann pret inn esey trap Jésus pou touy li. Me zot ti per pou fer sa parski lepep kontan Jésus.

Jésus ti apel bann sef relizie: ‘Bann lespes serpan ek piti serpan!’ Apre sa Jésus ti dir ki Bondie pou pini zot pou tou bann move kitsoz ki zot inn fer. Apre sa Jésus ti al lor Mont des Oliviers, ek lerla sa kat zapot-la ti koumans poz li bann kestion. Eski to kone ki zot pe demann Jésus?

Bann zapot pe poz kestion konsernan lavenir. Zot kone ki Jésus pou tir tou bann move kitsoz ki ena lor later. Me zot anvi kone kan sa pou arive. Kan eski Jésus pou revini ankor pou regne kouma Lerwa?

Jésus kone ki so bann disip lor later pa pou kapav trouv li kan li pou retourne. Sa se parski li pou dan lesiel ek zot pa pou kapav trouv li laba. Alor, Jésus dir so bann zapot sertin kitsoz ki pou arive lor later kan li pou regne antan ki Lerwa dan lesiel. Ki sa bann kitsoz-la sa?

Jésus dir ki pou ena bann gran lager, maladi ek lafaminn, pou ena boukou krim, ek pou ena bann gran tranbleman-de-ter. Jésus dir osi ki bon nouvel lor rwayom Bondie pou prese partou lor later. Eski nou trouv sa bann kitsoz-la pe arive dan nou lepok? Wi! Alor nou kapav sir ki asterla Jésus pe regne dan lesiel. Biento li pou tir tou move kitsoz ki ena lor later.

Matthieu 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Marc 13:3-10.