Skip to content

Skip to table of contents

Li Kontan Bann Ti Zanfan

Li Kontan Bann Ti Zanfan

 Zistwar 94

Li Kontan Bann Ti Zanfan

GET Jésus kouma pe may sa ti garson-la. To kapav trouve kouma li vremem pran kont bann tipti. Sa bann misie ki pe gete la, se bann zapot. Ki Jésus pe dir zot? Anou gete.

Jésus ek so bann zapot fek fini fer enn long vwayaz. Pandan sa vwayaz-la, bann zapot ti pe diskite ant zotmem. Alor apre sa vwayaz-la Jésus demann zot: ‘Lor ki kitsoz zot ti pe diskite lor semin?’ Avredir, Jésus kone lor ki kitsoz zot ti pe diskite. Me li poz sa kestion-la pou gete si bann zapot pou dir li.

Bann zapot pa reponn, parski lor semin zot ti pe diskite pou kone kisannla pli gran parmi zot. Sertin zapot anvi paret pli inportan ki lezot. Kouma Jésus pou fer zot konpran ki li pa bon rod grander?

Li apel sa ti garson-la, ek fer li debout devan zot tou. Lerla, li dir so bann disip: ‘Mo anvi ki zot konpran sa bien: Tanki zot pa sanze ek vinn kouma enn ti zanfan, zame zot pou rant dan rwayom Bondie. Sa dimounn ki vinn kouma sa zanfan la, se limem ki pli gran dan rwayom Bondie.’ To kone kifer Jésus dir sa?

Se parski bann ti zanfan pa kas latet pou kone kisannla pli gran ouswa pli inportan parmi zot. Alor, se dan sa fason-la ki bann zapot bizin aprann vinn kouma sa bann zanfan-la ek pa lager pou kone kisannla pli gran ouswa pli inportan.

Ena bann lezot lokazion ankor kot Jésus montre ki kantite li pran kont bann ti zanfan. De-trwa mwa apre sertin dimounn amenn zot zanfan pou vinn get Jésus. Bann zapot esey anpes zot. Me Jésus dir so bann zapot: ‘Les bann ti zanfan vinn ver mwa, ek pa anpes zot, parski rwayom Bondie pou bann dimounn kouma zot.’ Lerla, Jésus pran bann zanfan dan so lebra, ek beni zot. Eski nou pa kontan pou kone ki Jésus kontan bann ti zanfan?

Matthieu 18:1-4; 19:13-15; Marc 9:33-37; 10:13-16.