Skip to content

Skip to table of contents

Jésus Geri Bann Malad

Jésus Geri Bann Malad

 Zistwar 96

Jésus Geri Bann Malad

AMEZIR ki Jésus pe fer letour pei, li geri bann malad. Dan tou bann vilaz ek dan bann lavil alantour bann dimounn pe koz lor sa bann mirak-la. Akoz sa bann dimounn amenn bann ki andikape, aveg, sourd ek ki ena lezot maladi. Ek Jésus geri zot tou.

Plis ki trwa-z-an inn pase depi ki Jean inn batiz Jésus. Ek Jésus dir so bann zapot ki biento li pou al Jérusalem, kot bannla pou touy li ek apre li pou resisite. Me avan ki sa arive, Jésus kontign geri bann malad.

Enn zour Jésus pe ansegne pandan Saba. Saba se enn zour kot bann Zwif repoz zot. Sa madam ki to trouve isi la ti bien malad. Pandan 18 an li’nn res kourbe, ek li pa ti kapav debout drwat. Alor, Jésus met so lame lor li, ek li debout drwat. Li’nn geri!

Sa fer bann sef relizie ankoler. Enn parmi zot kriye dan lafoul: ‘Ena sis zour kot nou bizin travay. Vinn enn sa bann zour-la pou gagn gerizon, pa vinn zour Saba!’

Me Jésus reponn: ‘Bann move zom. Ninport kisannla parmi zot pou larg so bourik ek amenn li bwar zour Saba. Alor, eski sa pov madam ki’nn malad pandan 18 an la pa kapav gagn gerizon zour Saba?’ Repons ki Jésus done fer sa bann move zom-la gagn onte.

Plitar Jésus ek so bann zapot al Jérusalem. Zis kouma zot kit lavil Jéricho, de mandian aveg tann dir ki Jésus pe pase. Alor zot kriye: ‘Jésus ed nou!’

Jésus apel sa bann misie aveg la ek demande: ‘Ki zot anvi mo fer pou zot?’ Zot dir: ‘Segner fer nou lizie ouver.’ Jésus tous zot lizie, ek deswit zot trouv kler! Eski to kone kifer Jésus fer tou sa bann mirak extraordiner la? Se parski li kontan bann dimounn ek li anvi ki bannla ena lafwa an li. Ek nou kapav sir ki kan li pou regne antan ki Lerwa personn lor later pa pou malad ankor.

Matthieu 15:30, 31; Luc 13:10-17; Matthieu 20:29-34.