Skip to content

Skip to table of contents

Dan Enn Lasam Lao

Dan Enn Lasam Lao

 Zistwar 99

Dan Enn Lasam Lao

ASTERLA de zour inn pase, ek inn ariv Zedi swar. Jésus ek so 12 zapot inn vinn dan sa gran lasam lao la pou manz repa Pâque. Sa misie ki to trouv pe ale la, limem Judas Iscariote. Li pe al dir bann pret kouma zot kapav trap Jésus.

Lavey, Judas ti al zwenn zot ek ti demann zot: ‘Ki zot pou donn mwa si mo ed zot pou trap Jésus?’ Zot ti dir: ‘Trant pies larzan.’ Alor, asterla Judas pe al zwenn sa bann misie-la pou ki li kapav amenn zot kot Jésus. Terib sa, pa vre?

Repa Pâque inn fini. Me asterla Jésus koumans enn lot repa spesial. Li donn so bann zapot dipin ek li dir: ‘Manz sa, parski sa reprezant mo lekor ki mo pou done pou zot.’ Apre sa, li donn zot enn koup divin ek li dir: ‘Bwar sa, parski sa reprezant mo disan ki mo pou verse pou zot.’ Labib apel sa ‘Memoryal’ ouswa ‘Repa nou Segner.’

Bann Izraelit ti fer Pâque pou rapel zot enn levennman: Anz Bondie ti ‘pas lor’ zot bann lakaz an Égypte, me selman li ti touy zis bann premie ne Ezipsien. Me asterla, Jésus anvi ki so bann disip rapel li, ek rapel kouma li’nn donn so lavi pou zot. Akoz samem li dir zot selebre sa repa spesial la sak lane.

Apre ki zot inn manz Repa nou Segner, Jésus dir so bann zapot pran kouraz ek vinn for dan lafwa. Finalman, zot sant bann kantik pou Bondie ek lerla zot ale. Inn bien tar asterla, kitfwa minwi pase. Anou gete kotsa zot ale.

Matthieu 26:14-30; Luc 22:1-39; Jean sapit 13 ziska 17; 1 Corinthiens 11:20.