Skip to content

Skip to table of contents

Soley Res Anplas

Soley Res Anplas

 Zistwar 49

Soley Res Anplas

GET Josué. Li pe dir: ‘Soley, res anplas!’ Ek vremem soley res anplas. Li res omilie lesiel san bouze pandan enn zourne antie. Se Jéhovah ki deryer sa! Me anou gete kifer Josué anvi ki soley kontign briye.

Kan sa sink move lerwa Canaan la koumans lager ar bann Gibeonit, bann Gibeonit avoy enn dimounn pou demann Josué led. Li dir: ‘Vinn vit! Sov nou! Tou bann lerwa ki res dan enn landrwa kot ena bann montagn finn desann pou lager ar to bann serviter.’

Deswit Josué ek tou so bann solda ale. Zot marse pandan tout lanwit. Kan zot ariv Guibéôn, bann solda sa sink lerwa-la gagn per ek koumans sove. Lerla, Jéhovah fer bann gro lagrel tonbe depi lesiel. Konpare ar kantite solda ki’nn mor dan lame bann zom Josué, lagrel inn touy pli boukou solda.

Josué remarke ki soley pre pou al kouse. Pou koumans fer nwar, ek boukou parmi bann solda sa sink lerwa-la pou sove. Se akoz sa ki Josué priye Jéhovah ek lerla dir: ‘Soley, res anplas!’ Ek kan soley kontign briye, bann Izraelit reisi gagn sa lager-la.

Ena ankor boukou move lerwa dan Canaan ki pa kontan pep Bondie. Josué ek so larme finn pran apepre sis lane pou gagn laviktwar lor 31 lerwa dan sa pei-la. Apre sa, Josué fer sir ki partaz pei Canaan avek bann tribi ki pa ti ankor gagn zot porsion later.

Boukou lane pase, ek finalman Josué mor kan li ena 110 an. Tanki li ek so bann kamarad ti vivan, lepep ti obeir Jéhovah. Me kan sa bann bon zom-la mor, lepep koumans fer bann move kitsoz ek gagn problem. Se lerla ki zot vremem bizin led Bondie.

Josué 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Juges 2:8-13.