Skip to content

Skip to table of contents

Enn Vo An-Or

Enn Vo An-Or

 Zistwar 36

Enn Vo An-Or

AYO, ayo! Ki lepep pe fer? Zot pe ador enn vo! Kifer zot pe fer sa?

Pandan ki Moïse res lor montagn pandan enn bon bout letan, lepep dir: ‘Nou pa kone ki’nn ariv Moïse. Alor les nou al fer enn bondie ki pou fer nou sorti dan sa pei-la.’

Moïse so frer, Aaron, dir: ‘Dakor, tir zot bann zanon an-or, ek donn mwa.’ Kan lepep fer sa, Aaron fonn sa bann bizou-la ek fer enn vo an-or. Ek lerla lepep dir: ‘Samem nou Bondie, ki’nn tir nou dan l’Égypte!’ Apre sa, bann Izraelit fer enn gran fet, ek zot ador sa vo an-or la.

Kan Jéhovah trouv sa, Li bien ankoler. Alor Li dir Moïse: ‘Degaze desann. Lepep pe fer enn kitsoz ki bien pa bon. Zot inn bliye mo bann lalwa ek zot pe ador enn vo an-or.’

Moïse degaze desann depi montagn. Ek kan li arive, ala seki li trouve: Lepep pe sante ek danse otour sa vo an-or la! Moïse telman ankoler ki li zet sa de ros plat lor ki ti ena lalwa la, ek zot kase bout-bout. Lerla li pran sa vo an-or la ek fonn li. Apre sa, li kraz-kraz li ek fer li vinn lapoud.

Lepep inn fer enn kitsoz bien move. Alor Moïse dir sertin so bann zom pran zot lepe. Moïse dir: ‘Bann move dimounn ki’nn ador sa vo an-or la bizin mor.’ Lerla so bann zom touy 3,000 dimounn! Eski sa pa montre nou ki nou bizin fer atansion pou ador zis Jéhovah, ek pa okenn lezot fos bondie?

Exode 32:1-35.